Účtovnícke služby

Úćtovníctvo mzdy, personalistika
Venujte sa hlavne svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu nám!

Daňové priznanie

Daňové priznanie.

Neviete ako vypracovať daňové priznanie a nestačíte na to? Zavolajte nám čím skôr a dohodnite si stretnutie.

Poskytované služby:

* Daňové priznanie pre daň z príjmu pre fyzické osoby, typ A
* Daňové priznanie pre daň z príjmu pre fyzické osoby, typ B
* Daňové priznanie pre daň z príjmu pre právnické osoby
* Daň z pridanej hodnoty
* Súhrnný výkaz
* Daň z motorových vozidiel
* ostatné

text

CENY
Ceny za účtovné služby budú stanovené v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, vždy na základe vzájomnej dohody.


POISTENIE
Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone v oblasti vedenia účtovnej evidencie


INFORMÁCIE
Motivujeme našich klientov, aby využívali účtovníctvo v maximálnej miere nielen ako nevyhnutnosť, ale aj ako zdroj informácií nevyhnutných na rozhodovanie, plánovanie a úspešný chod podniku.


DISKRÉTNOSŤ
Samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti.