text

Úćtovníctvo mzdy, personalistika
Venujte sa hlavne svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu nám!

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo zisťuje celý priebeh jednotlivých hospodárskych činností a ich ekonomické výsledky. Účtovníctvo poskytuje fyzickej osobe, informácie o:

- stave, prírastkoch a úbytkoch majetku,
- príjmoch z podnikateľskej činnosti,
- výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
- výsledku hospodárenia, ktoré dosiahol za určité časové obdobie, tzn. zisk alebo stratu.