text

Úćtovníctvo mzdy, personalistika
Venujte sa hlavne svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu nám!

text

Jednoduché účtovníctvo
Vedenie jednoduchého účtovníctva pre FO. detailné informácie

Podvojné účtovníctvo
Vedenie podvojného účtovníctva pre PO. detailné informácie

Mzdy a personalistika
Vedenie mzdovej a personálnej agendy. detailné informácie

Daňové priznania
Vypracovanie daňového priznania. detailné informácie

Rekonštrukcia účtovníctva
Kontrola Vášho účtovníctva a oprava chýb. detailné informácie

text

CENY
Ceny za účtovné služby budú stanovené v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, vždy na základe vzájomnej dohody.


POISTENIE
Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone v oblasti vedenia účtovnej evidencie


INFORMÁCIE
Motivujeme našich klientov, aby využívali účtovníctvo v maximálnej miere nielen ako nevyhnutnosť, ale aj ako zdroj informácií nevyhnutných na rozhodovanie, plánovanie a úspešný chod podniku.


DISKRÉTNOSŤ
Samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti.