Účtovnícke služby

Úćtovníctvo mzdy, personalistika
Venujte sa hlavne svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu nám!

Rekonštrukcia účtovníctva

Rekonštrukcia účtovníctva

Máte neporiadok v účtovníctve v minulých obdobiach? Pomôžeme Vám s kontrolou Vášho účtovníctva a s opravami chýb. V závažnejších prípadoch Vám spravíme celkovú rekonštrukciu účtovníctva.

text

CENY
Ceny za účtovné služby budú stanovené v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, vždy na základe vzájomnej dohody.


POISTENIE
Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone v oblasti vedenia účtovnej evidencie


INFORMÁCIE
Motivujeme našich klientov, aby využívali účtovníctvo v maximálnej miere nielen ako nevyhnutnosť, ale aj ako zdroj informácií nevyhnutných na rozhodovanie, plánovanie a úspešný chod podniku.


DISKRÉTNOSŤ
Samozrejmosťou je záruka zachovania diskrétnosti.