Účtovnícke služby

Úćtovníctvo mzdy, personalistika
Venujte sa hlavne svojmu podnikaniu a prenechajte účtovnú agendu nám!

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

V podvojnom účtovníctve účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v týchto knihách:

* stave, prírastkoch a úbytkoch majetku,
* v denníku – obsahuje všetky uskutočnené zápisy chronologicky
* v hlavnej knihe – účtovné zápisy sa usporadúvajú vecne a preukazuje sa tu zaúčtovanie všetkých
* na príslušných účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov